Šis distances līgums (turpmāk tekstā “Līgums”) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.dynamite.lv (turpmāk tekstā “Interneta tirdzniecības vietne”) īpašnieku SIA “DYNAMITE PRINT STUDIO”, vienotais reģistrācijas Nr.42103081510, reģistrēts komercreģistrā 2017.gada 3.novembrī, juridiskā adrese Liepāja, Kalēju iela 10 – 4, LV-3401 (turpmāk tekstā “Pārdevējs”), un personu, kas veic pasūtījumu Interneta tirdzniecības vietnē dynamite.lv un ir apstiprinājusi, ka piekrīt Līguma noteikumiem (turpmāk tekstā “Pircējs”). Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta tirdzniecības vietnē dynamite.lv.

 1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā interneta vietnē dynamite.lv nopērkamās preces (turpmāk tekstā “Preces”) saskaņā ar Līguma noteikumiem.
 2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot pasūtījuma formu Pārdevēja Interneta tirdzniecības vietnē. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@dynamite.lv Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Pircēja personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot VAS “Latvijas pasts”, SIA „DPD Latvija” un SIA “Omniva” (turpmāk tekstā Kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
 3. Pārdevējs veic Preču piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar Kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs piegādes izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
 4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 19:00 līdz 22:00. Sestdienās un svētdienās komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
 5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
 6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus šādā gadījumā sedz Pārdevējs.
 7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircējam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@dynamite.lv. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan Kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapas adresē http://www.ptac.gov.lv.

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz atteikuma veidlapā Pircēja norādīto bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja pasta adresē Liepājā, Kalēju ielā 10 – 4, LV-3401.

 1. Vidējais Preces piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.
 2. Visas cenas ir norādītas ar 21% PVN. Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.
 3. Apmaksu par Preci Pircējs veic Interneta tirdzniecības vietnē izmantojot maksājumu sistēmu PayPal vai ar maksājumu karti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) Karšu maksājumus apstrādā uzņēmums PaySera. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
 4. Līgums sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
 5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.